ជំទង់សិរប្រកួត

teenstimulation.com

ខ្ញុំនឹងមិនកុហកដល់អ្នក;ការប្រកួត-លេងៗជំទង់រួមភេទហ្គេមគឺមានច្រើនដូចជាច្រើនផ្សេងទៀតសិរប្រកួតដែលអ្នករកឃើញលើបណ្តាញ។ ឋាននរក,ជំទង់រួមភេទហ្គេមគឺមានច្រើនជា reskin នៃការប្រកួតដែលអ្នកអាចមានលេងពីមុន។ នេះមានន័យថាការប្រកួត-ការលេងគឺមិនមែនពិតជានឹងត្រូវបានអ្វីដែលថ្មីដើម្បីអ្នក។ វាគឺជាការមិនច្រើនជាងបន្តិចនៃការចង្អុលនិងចុចរៀងរាល់ដូច្នេះជាញឹកញាប់។ ទោះយ៉ាងណាខ្ញុំមានផាកពិន័យទាំងស្រុងជាមួយនឹងថា។

ផ្នែកមួយនៃហេតុចម្បងដែលជាហេតុអ្វីបានក្រុមហ៊ុននៅពីក្រោយជំទង់វ័យជំទង់រួមភេទហ្គេមគឺជារៀងរហូតឡើងវិញស្បែពួកគេគឺគ្រាន់តែដោយសារពួកគេចង់ដើម្បីបណ្តឹងឧទ្ធរដើម្បីជាច្រើនទីផ្សារផ្សេងដូចជាពួកគេអាច។ ប្រកួតនេះគឺមានន័យដើម្បីប្តឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់មើលជាច្រើននៃវ័យជំទង់រួមភេទ,ដែលអនុញ្ញាតឱ្យជាស្មោះត្រង់,គឺនឹងត្រូវបានភាគច្រើននៃមនុស្សចេញពីទីនោះ។

ការប្រកួតមានមួយចំនួនអស្ចារ្យណាស់ក្រាហ្វិក។ បាទ,វានៅតែមានដូចជាវាគឺជាការប្រកួតដែលជាការ reskin,ប៉ុន្តែការប្រកួតក្រាហ្វិកគឺដូច្នេះប្ដូល្អ។ មានបានើននៃការឥតគិតថ្លៃរួមភេទឈុតឆាកត្រូវបានរកឃើញនៅទូទាំងប្រកួត។ ការពិតដើម្បីជាការស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអ្នក,គ្រាន់តែអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកនឹងរកឃើញនៅក្នុងវ័យជំទង់រួមភេទប្រកួតនឹងត្រូវបាន xxx រួមភេទជាមួយនឹងឈុតឆាកតិចតួចប្រកួតលេងនៅក្នុងរវាងគ្នានៃពួកគេ។ ទោះយ៉ាងណានេះគឺជាការល្អ។ ភាគច្រើននៃមនុស្សដែលកំពុងលេងទាំងប្រកួតគ្រាន់តែចង់រួមភេទឈុតឆាក។

ឈុតឆាកដែលអ្នករកឃើញនៅក្នុងវ័យជំទង់ប្រកួតនឹងត្រូវបានស្អាប្ដូដ៏អស្ចារ្យផងដែរ។ ពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរ,ដែលមានន័យថាអ្នកនឹងត្រូវបានច្រើនជាងសប្បាយទៅអង្គុយតាមរយៈការជា lacklustre រប្រកួត-ការលេងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកពិតជាទទួលបានការល្អផ្នែកនៃការប្រកួត!

ពិនិត្យឡើប្រុស

  • សប្បាយឈុតឆាករួមភេទ
  • វ័យជំទង់លេងហ្គេម
  • ក្រាហ្វិកដ៏អស្ចារ្យ

ពិនិត្យគុណវិបត្តិ

  • ច្រើននៃការផ្សព្វផ្សាយ

ច្រើនទៀតតំបន់ស្រដៀងគ្នាទៅ ជំទង់សិរប្រកួត

មើលច្រើនទៀតប្រកួត
ទស្សនកិច្ច ជំទង់សិរប្រកួត