ਵਿਆਹ

familystimulation.com

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੈਕਸ ਗੇਮਸ ਪੂਰਾ ਸਮੀਖਿਆ:

ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਕਦਮ ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ,, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫ਼ੇ ਬਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਿੱਚ. ਅਸ਼ਲੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰੈਟੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਙ ਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਡੀਐਨਏ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਟੀਚਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਸ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ ਦੇਖਣ ਕਿਸੇ (ਨਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇੱਕ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ) ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਕਦ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਆ.

ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ

ਹੁਣ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਨਕਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਦੇਣ ' ਤੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੇ...ਆਪਣੇ ਸਿੱਕਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੀਟ ਖੰਭੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀ ਸੀ. ਬਸ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ ਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇਗਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ...ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਹੋਦ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੇ? ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ. ਪੋਰਨ ਗੇਮਸ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਖਰਚ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਕੌਰਟ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੱਸੇ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕੈਹ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.

ਖੇਡ ' ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਟੇ ਖਰਚ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕੀ? ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ,, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਕੁੜੀ ਨਕਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦ ਦੇ ਝੁੰਡ ਬਰਬਾਦ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਰੀ, ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾ ਸਨ. ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ...ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ' ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਵੇਖੋ, ਪੋਰਨ ਖੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੂਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੂੰ ਲੱਭਣ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ' ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰੈਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ.

ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੈਣ-ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੀ ਸਮਝਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਿੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਉਥੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਝ ਤੇ ਬੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ...ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਲਡ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਸੇ? ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੈਕਸ ਖੇਡ ਵੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ' ਤੇ "ਆਮ" ਵਨੀਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚ ਡਰਾਉਣਾ ਪੋਰਨ ਦੇ ਟਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ' ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ!

ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੈ?

ਇਮਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਕ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਲੋਕ ਰਾਹ ਵੀ ਨੂੰ ਕੱਿਢਆ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਰਨ ਖੇਡ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਵਿਚ ਬਟਾਲਵੀ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ' ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਜ਼ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਖਰ, ਪਰ ਕੋਰਸ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ 3 ਮੂਵੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਅਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਥੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ here...so ਯੇਅ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ' ਤੇ ਫਿਲਮ ਮਿਆਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ "ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਢਣ' ਨਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਭਣ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸੈਕਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰੈਟੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਰਿੰਗ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਨਰਕ, ਨਾ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਕਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯੇਅ, ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿੰਨਲਿੰਗੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ!

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਈਡਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ

ਸੰਪਰਕ...ਪਰੈਟੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ' ਤੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਅਤੇ ਦੁ ਗਰਲਜ਼ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ. ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅਨੁਭਵ ਪੋਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਲੈਸਬੀਅਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਕਨੀਕੀ ਭਿੰਨਲਿੰਗੀ ਪੋਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੇਮਜ਼ 'ਤੇ" ਅਸਲੀ " ਲੈਸਬੀਅਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੀ, ਜੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਭ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ...ਮਹਿਲਾ ਭਿੰਨਲਿੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੈਕਸ ' ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਆਨ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੂਤ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ...ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਡੈਮ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕ. .ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗੇਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ' ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਉਥੇ ਹਨ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੱਧ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ. ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ,, ਇਸ ਲਈ ਯੇਅ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਗੇਮਜ਼ ਇਕ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ...ਇਹ ਸਫ਼ੇ ਜਾਅਲੀ ਇੰਕ ਪੋਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਜ.

ਸਮੀਖਿਆ ਫ਼ਾਇਦੇ

  • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਲਕਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ
  • ਸੁਆਦੀ 3 ਮਾਡਲ
  • ਰੰਗਲਾ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਅੱਖਰ

ਸਮੀਖਿਆ ਨਫ਼ੇ

  • ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਵਿਖਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਬੇਸਮੈਂਟ / ਬੁਨਿਆਦ / ਆਧਾਰ

ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਆਹ

ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਗੇਮਸ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਿਆਹ